a SKELETON - ukázky z produkce | ROLLPA - svět stavebnicových konstrukcí

SKELETON - ukázky z produkce


Tyto obrázky pouze naznačují možnosti konstrukčního systému Skeleton, který umožňuje postavit jak pěkný a zateplený prodejní stánek, tak i jednoduchý dočasný skládek.


Regály tvoří konstrukci i úložné prostory. Regály tvoří konstrukci i úložné prostory.
Dočasný sklad - čelní pohled. Dočasný sklad - čelní pohled.
Zastřešení dočasného skladu. Zastřešení dočasného skladu.
Skeleton - stavba pro nouzové ubytování Skeleton - stavba pro nouzové ubytování
Skeleton - možnosti konstrukcí. Skeleton - možnosti konstrukcí.
Skeleton - možnosti konstrukcí. Skeleton - možnosti konstrukcí.
Skeleton - prodejní stánek. Skeleton - prodejní stánek.
Hala pro ubytování v nouzových situacích. Hala pro ubytování v nouzových situacích.