SKELETON - ukázky z produkce


Tyto obrázky pouze naznačují možnosti konstrukčního systému Skeleton, který umožňuje postavit jak pěkný a zateplený prodejní stánek, tak i jednoduchý dočasný skládek.